FÖRARKURS

FÖRARKURS MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO l 8878.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Dig som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

KURSENS INNEHÅLL

  • Riskinventering och riskbedömning
  • Myndighetskrav
  • Säkerhetsregler
  • Förarkrav
  • Fortlöpande och daglig tillsyn
  • Praktik, körning och tillsyn
  • Erfarenhetsåterföring – ett antal olyckor och haverier redovisas

KURSEN BYGGER PÅ DOKUMENTERADE KUNSKAPER ENLIGT:

  • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
  • Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, Utbildning för förare

UTBILDNINGSBEVIS

Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis i storlek ”plastkort”. Utbildningsbeviset kan då alltid finnas med i plånboken. Skriftligt prov finns alltid i våra kurser.