HYRFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada. Undantag i försäkringen finns. Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse.
Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid stöld gäller att tidpunkt för brottet skall preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, polisrapport skall upprättas och skickas in.

Försäkring gäller ej vid andrahandsupplåtelse.

Om skada eller stöld inträffar, kontakta oss snarast.

Du kan aldrig gardera dig helt mot stöld, men en rimlig säkerhetsåtgärd för att förhindra stöld är att alltid låsa in egendom, eller låsa fast så att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas när den inte används.

Hyresvillkor